icon-close icon-webshop icon-facebook
CampMat er adaptiv matematiktræning, hvor eleven træner på sit eget faglige niveau og bliver hjulpet videre i den rigtige retning.
Adaptiv matematiktræning

CampMat er mere end bare træning. Det er et adaptivt læremiddel, der lærer den enkelte elev at kende og præsenterer opgaver for eleven i en rækkefølge, der er baseret på hvordan eleven har løst de tidligere opgaver.

Det betyder, at eleven træner på sit eget faglige niveau og hele tiden bliver hjulpet videre i den rigtige retning og i det rigtige tempo. Der vil altså være mange forskellige veje til opfyldelse af de over 400 læringsmål.

Hvorfor CampMat?

  • Gør brug af spilelementer, der giver lyst til læring i et fagligt univers
  • Synliggør den enkelte elevs styrker og svagheder og kommer med anbefalinger til, hvor du kan fokusere din undervisning
  • Kan kombineres direkte med matematiksystemerne Format, KonteXt+ og Matematrix
  • Er struktureret med udgangspunkt i Fælles Mål.

Bruger du Format, KonteXt+ eller Matematrix?

CampMat er udviklet som supplement til din daglige undervisning og kan kombineres direkte med matematiksystemerne Format, KonteXt+ og Matematrix. Når klassen arbejder i matematiksystemet, kan de træne det aktuelle emne i CampMat.